Toekomstbeeld

Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt. Om rekening te houden met toekomstige ontwikkelingen denken wij na over een veilig en duurzaam Schiermonnikoog voor nu en in de toekomst. Daarbij stellen wij ons de vraag: 

"HOE LATEN WE ONS EILAND MEEBEWEGEN MET DE INVLOEDEN VAN DE NATUUR?"

De keuzes die we vandaag maken vormen de basis voor de toekomst. Een toekomst waarin inzichten over het klimaat kunnen veranderen. We willen de dijk en duinen daarom zo versterken, dat we er later indien nodig op voort kunnen bouwen. Samenwerken met de natuurlijke dynamiek van het Wad en gebruik maken van zand en slib uit de zee staan daarin voorop. Zo sluiten de dijk en duinen naadloos aan op de natuur en haar omgeving. 

We presenteren woensdagavond 5 juni het toekomstbeeld samen met het voorkeursalternatief voor de dijk- en duinversterking. 

 

 

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen