Planning

In juni presenteren we de meest kansrijke en gewenste oplossing voor de dijk- en duinversterking. Dit noemen we het voorkeursalternatief. Ook blikken we dan vooruit naar de toekomst, het jaar 2100. Inzichten over het klimaat veranderen. En daarom willen we de dijk zo versterken, dat we er later indien nodig op voort kunnen bouwen. Een dijk en duinen die de basis voor de toekomst vormen. 

De afgelopen jaren hebben we verkent welke opgaven en initiatieven er al op het eiland zijn. We zijn daarvoor in gesprek gegaan met verschillende partijen, zoals Rijkswaterstaat, Provincie Fryslân, gemeente Schiermonnikoog en het Nationaal Park Schiermonnikoog. Daarnaast hebben inwoners, ondernemers en organisaties op verschillende manieren wensen en ideeën ingebracht. 

Na de zomer wordt het voorkeursalternatief verder uitgewerkt tot een gedetailleerd plan. Naar verwachting starten de werkzaamheden in 2027 en duren tot en met 2028.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen