Duurzaamheid en innovatie

Dijkversterkingsprojecten zoals we die tot nu toe kennen zorgen voor veel CO2- en stikstofuitstoot. Dat komt door het gebruik van materieel, materiaalaanvoer en de productie van materiaal. Hiermee leveren deze projecten indirect weer bij aan de klimaatverandering. Het streven is dan ook om de dijk en duinen duurzaam te versterken. Circulair en innovatief werken staan hierin voorop.

Circulair en innovatief werken

We onderzoeken mogelijkheden, zoals het ontwerp in te passen in de leefomgeving om natuurlijke processen zoveel mogelijk hun werk te laten doen. En materiaal opnieuw te gebruiken of lokaal slib en zand te gebruiken. Mogelijkheden die zorgen voor minder uitstoot, minder overlast voor de omgeving en die goedkoper en efficiënter zijn. Dit brengt ook belemmeringen met zich mee op juridisch, financieel en procedureel vlak. De komende maanden gaan we in gesprek met diverse organisaties en andere betrokkenen, wisselen we ideeën uit en onderzoeken we de mogelijkheden.

  • Geen resultaten gevonden

    Je zoekopdracht leverde helaas geen resultaat op. Controleer de spelling of probeer het opnieuw met een andere term.

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen