Notitie Reikwijdte en Detailniveau met reactienota

10-07-2024

Voor het project dijk- en duinversterking Schiermonnikoog is een Milieu Effect Rapportage (MER) nodig. De eerste stap in het opstellen hiervan is het vaststellen van een Notitie Reikwijdte en Detailniveau (NRD).

Van 7 juli 2023 tot en met 17 augustus 2023 heeft de concept notitie voor Schiermonnikoog ter inzage gelegen. De Commissie MER heeft op 7 december 2023 haar advies hierover uitgebracht. Gedeputeerde Staten van de provincie Frysl├ón hebben de notitie met reactienota onlangs vastgesteld. De Notitie Reikwijdte en Detailniveau met de reactienota zijn vanaf nu hier te lezen. 

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen