WEES NIEUWSGIERIG - Frank Jorna, dagelijks bestuurder Wetterskip Fryslân

13-05-2024

‘De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog is een mooi en innovatief project. Het waterschap wil de versterking namelijk adaptief aanpakken, zodat we nu een basis vormen voor toekomstige versterkingen.

‘De dijk- en duinversterking op Schiermonnikoog is een mooi en innovatief project. Het waterschap wil de versterking namelijk adaptief aanpakken, zodat we nu een basis vormen voor toekomstige versterkingen. Er is brede samenwerking met overheden, organisaties en bewoners. Binnenkort presenteert Wetterskip Fryslân vanuit 1EILAUN het voorkeursalternatief en toekomstbeeld.

VOORTBOUWEN OP LAGEN

Pas in de loop van de tijd kwam ik erachter dat de adaptieve aanpak die het waterschap op Schiermonnikoog hoopt toe te passen, bijzonder is. Nu een basis creëren voor toekomstige versterkingen is toch heel logisch? Laatst was ik in Groningen waar je de dwarsdoorsnede van een dijk kon bekijken. Je ziet dan verschillende lagen van verschillende versterkingen terug. Toch is onze aanpak anders. In het toekomstbeeld staat beschreven hoe we Schiermonnikoog kunnen laten meebewegen met de invloeden van de natuur. Het klimaat verandert en de zeespiegel stijgt, dus ook in de toekomst blijft het nodig om ons hieraan aan te passen. Het Wetterskip hoopt daarom in de aankomende versterking op Schiermonnikoog een laag te creëren waar we in de toekomst zonder spijtmaatregelen op voort kunnen bouwen. Je kunt het zien als een uitbreidbare dijk.

EEN BREDE BLIK BINNEN EEN COMPACT GEBIED

In het project onderzoeken we ook hoe we het watersysteem op het eiland kunnen verbeteren. Duinen houden zoet water vast, wateroverschotten lopen de polder in en de polder loost op de Waddenzee. Alles staat met elkaar in verbinding en wij kunnen daar sturing aan geven. Denk daarbij aan het tegengaan van verzilting en het vasthouden van zoet water waar mogelijk. Deze aanpak is op Schiermonnikoog mogelijk, omdat het een afgebakend en compact gebied is. Mede daardoor is het ook mogelijk om te experimenteren met onze adaptieve aanpak.

DE MENSELIJKE MAAT

Het waterschap werkt samen met overheden en organisaties onder de noemer 1EILAUN om te onderzoeken of we andere projecten op het eiland kunnen combineren met de dijk- en duinversterking. Iedere partij heeft daarin zijn eigen rol en verantwoordelijkheden. Ik vind het belangrijk dat iedere partij hun rol en verantwoordelijkheden pakt. En dat je elkaar kunt aanspreken en zaken benadert vanuit een Friese nuchterheid. Dat maakt dat je samen slagvaardig bent!


‘WEES NIEUWSGIERIG’

Binnenkort presenteren we het voorkeursalternatief en toekomstbeeld. Een mijlpaal en tevens een spannend moment voor iedereen die hieraan mee heeft gewerkt. Ik ben benieuwd hoe erop gereageerd gaat worden en of een ieder zich erin herkent. Het is te voorspellen dat het ontwerp impact heeft, zowel positief als negatief. Het is belangrijk dat we daar aandacht en respect voor hebben. Graag gaan we daar met jullie over in gesprek en gaan we samen op zoek naar oplossingen. Wat ik je voor nu wil meegeven is: Wees nieuwsgierig, stel ons vragen en vraag door! Ik hoop op wederzijds begrip, zodat we samen de dijk en delen van de duinen kunnen versterken op een manier waar een ieder zich in kan vinden.’

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen