De commissie M.E.R. bezoekt Schiermonnikoog

28-09-2023

Woensdag 27 september bracht de commissie M.E.R. een bezoek aan Schiermonnikoog. De commissie adviseert dit najaar over de Notitie Reikwijdte en Detailniveau van de dijk- en duinversterking.

Zoals bekend blijkt uit de toetsing van het landelijke Hoogwaterbeschermingsprogramma dat de zeedijk en een gedeelte van de duinen versterkt moeten worden. Ze moeten weer in een toestand worden gebracht die voldoet aan de wettelijke norm voor dijken en duinen. Voor het project wordt er een milieueffectrapportage (MER) opgesteld. Hieruit blijkt wat de effecten van het project op het milieu zijn. 

In de ochtend sprak de commissie met de initiatiefnemers van de dijk- en duinversterking, 1 EILAUN. Bij het gesprek waren vertegenwoordigers van gemeente Schiermonnikoog, Wetterskip Fryslân en de provincie Fryslân aanwezig. In de middag zijn verschillende locaties bekeken, waar de werkzaamheden zijn gepland.

De commissie M.E.R. wil met haar advies een bijdrage leveren aan goede besluitvorming rondom het project. Meer informatie én de notitie zijn te vinden onder het kopje bibliotheek.

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen