Dijkonderzoeken in september

14-09-2023

Wetterskip Fryslân gaat in september onderzoeken uitvoeren op de dijk op Schiermonnikoog. Het doel van de onderzoeken is om te komen tot een nauwkeurigere inventarisatie van de materialen die in de huidige dijk zijn verwerkt.

De resultaten hebben we nodig voor de verdere voorbereiding van de dijkversterkingsmaatregelen. We voeren de volgende onderzoeken uit:

Asfaltonderzoek: Onderzoek naar de samenstelling en milieukundige kwaliteit van het asfalt en de fundering van het fietspad aan de binnen- en buitenzijde van de dijk.
Bodemonderzoek: Onderzoek naar de grondsamenstelling van de dijk en de milieukundige kwaliteit daarvan. Ook doen we milieukundig onderzoek naar de bodem van de binnendijkse kwelsloot en het Wad direct grenzend aan de buitenzijde van de dijk.
Inventarisatieonderzoek steenbekleding en teenschot: Inventarisatie aanwezige typen steenbekleding onder de breuksteen. Ook wordt gecontroleerd of het teenschot van de dijk behandeld is met creosootolie.
Inventarisatieonderzoek drainagebuizen: Onderzoek naar de aanwezigheid van drainagebuizen binnendijks. Bij aanwezigheid van buizen wordt ook onderzocht of er asbest in de buizen zit.

Uitvoering van de onderzoeken
We boren op een aantal locaties gaten in het asfalt, zodat we monsters van het asfalt
en de fundering daaronder kunnen nemen. Voor het bodemonderzoek nemen we een
aantal grondmonsters door middel van handboringen. Een boorploeg is aanwezig
met voertuigen op en rond de dijk. De inventarisatieonderzoeken worden uitgevoerd
met behulp van kranen. Op één locatie verwijderen we breuksteen, zodat we de steenbekleding en het teenschot blootleggen en kunnen onderzoeken. Daarnaast
graven we op één locatie tussen het fietspad en de kwelsloot een smalle sleuf in
de grond, zodat we de mogelijk aanwezige drainagebuizen kunnen inventariseren. Na
afloop van de werkzaamheden herstellen we de locaties.

Planning
We zijn maandag 11 september 2023 gestart met het uitvoeren van de onderzoeken. De werkzaamheden duren ongeveer drie weken.

Mogelijke overlast
We kunnen enige hinder door werkzaamheden niet voorkomen. Er is mogelijk zicht op werkverkeer en materieel zoals kranen. Voor ieders veiligheid wordt een gedeelte van het fietspad aan de binnen of buitenzijde van de dijk afgesloten voor fietsers en wandelaars. Uiteraard zorgen we ervoor dat er altijd één fietspad open is voor fietsers en wandelaars.

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen