Toekomstbestendig versterken

16-05-2023

'Een dijk en duin versterken is meer dan alleen ophogen en zand aanvullen. Als we op een heel lange termijn veilig willen blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk en duinen moeten we het anders doen.'

Johannes Veenstra, omgevingsmanager Wetterskip Fryslân, heeft als streven om de gezamenlijke ambitie waar te maken; de dijk en duinen op Schiermonnikoog duurzaam en innovatief versterken. 'Door klimaatverandering en de zeespiegelstijging kunnen we hier niet meer omheen.'

'Dijkversterkingen zijn grote projecten, waarbij veel CO2 en stikstof vrijkomt. Dat komt omdat materialen van ver moeten komen. Een normale versterking wordt uitgevoerd met steen, klei, gras en basaltblokken. We willen op Schiermonnikoog bouwen met materiaal uit de omgeving. Dat zijn zand en slib. Aangezien deze materialen minder sterk zijn dan de reguliere materialen zoeken we de versterking letterlijk in de breedte. Die mogelijkheid zijn we nu aan het verkennen. Een vraag daarbij is of het haalbaar en betaalbaar is. En of we de nodige vergunningen kunnen krijgen. We werken namelijk in en aan de randen van de Waddenzee. En dat vraagt ruimte van zowel landbouw als natuur.'

Is deze omslag nu nodig? 

'Ook is één van de vragen die we ons stellen of we deze omslag nu moeten maken. Misschien kan de dijk voor de komende vijftig jaar nog wel regulier versterkt worden. Deze reguliere aanpak moet dan wel de basis zijn voor de lange termijn. Een oplossing voor de lange termijn noemen we ook wel een waterkerend landschap. Een zogenaamde meegroeidijk, die bij volgende versterkingen uitgebreid kan worden en bestaat uit circulair materiaal.'

'Het moet toekomstbestendig zijn!'

'Kortom, welke keuze we ook gezamenlijk maken, de versterking moet toekomstbestendig zijn om ook in de verre toekomst veilig te kunnen blijven wonen, werken en recreëren achter de dijk en duinen. Onze ambities voor een andere manier van werken zijn landelijk gedragen. Het daadwerkelijk uitvoeren kan lastig worden. Wat zou het mooi zijn dat we hier op Schiermonnikoog als eerste van Nederland in slagen!’

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen