Samenwerken met... Lutz Jacobi

04-05-2023

Een dijk- en duinversterking in een unieke omgeving zoals Schiermonnikoog aan het Wad. Dat kun je maar één keer goed doen, aldus Lutz Jacobi, voorzitter van het overlegorgaan Nationaal Park Schiermonnikoog.

Dus we moeten met z’n allen alles uit de kast halen, gaat Lutz verder. Want hier moeten generaties na ons mee verder. En de uitdaging is om het project een dikke plus voor alle betrokkenen te maken. Voor de boeren, voor de Waddenzee, voor het eiland, voor de natuur, voor Wetterksip Fryslân. Het moet een toevoeging zijn voor meer biodiversiteit in de Waddenzee en het mooie landschap. Ik vind de insteek erg goed. Knap werk, zeg maar. En ook goed dat we jongeren hierbij betrekken. Het gaat namelijk over hun toekomst. De ambitie is dat we dit project samen met de Schiermonnikogers ook een goed plek geven in ons ambitieplan.

'Blij dat ik hieraan meewerk!'

‘Een waterkerend landschap. Je gaat daarmee de Waddenzee én het eiland in. Dat betekent dat er nu een discussie gaande is over dit Natura2000 gebied. En als je heel strikt en streng bent, kan er helemaal niks. Ik ben van mening dat we met de overleggen over deze regeling heen moeten kijken: wat levert het voor de Waddenzee en het eiland op. En dat concept moeten we met z’n allen verder brengen. Het zal nog wel even duren, maar deze visie spreekt iedereen wel aan. Kortom, het is allemaal spannend en erg uitdagend, deze aanpak waar je de plus opzoekt. Ik ben blij dat ik hieraan meewerk. Wellicht wordt dit een voorbeeld voor andere gebieden waar ze voor soortelijke uitdagingen staan.’

Fotobron: M. Torensma

Afbeeldingen

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen