Gebiedsplan Koehool – Lauwersmeer: Lokale Konsulten 3 en 4 juli 

25-06-2024
37 keer bekeken 0 reacties

Onder de naam 1DYK werken we samen aan de ontwikkeling van de Friese Waddenkust. De motor voor de samenwerking is de verbetering van de Waddenzeedijk. Met de dijkverbetering willen we de natuur herstellen en het gebied verrijken.

Zodat we ook in de toekomst in het gebied kunnen blijven wonen, werken en leven. Daarvoor maken we het gebiedsplan Koehool – Lauwersmeer. 

In de verkenning voor de dijkverbetering hebben we inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd om met ideeën, kansen en opgaven te komen. In november 2021 heeft het algemeen bestuur (AB) van Wetterskip Fryslân het voorkeursalternatief voor het verbeteren van de dijk vastgesteld. Er is afgesproken dat de opgehaalde ideeën en kansen waar mogelijk een plek krijgen bij het uitwerken van de plannen voor de dijk. Maar ook dat we daarbij kijken naar hoe we het gebied op de verschillende thema’s, zoals natuur, landbouw en brede welvaart, kunnen versterken.  

Van gebiedsdocument naar gebiedsplan 

Een gezamenlijke richting voor de ontwikkeling van het gebied is vastgelegd in een gebiedsdocument. Dit jaar werken we dat uit tot een gebiedsplan. Hierin komen maatregelen en projecten voor het gebied tussen Koehool en Lauwersmeer om de natuur te herstellen en het gebied te verrijken. Deze projecten en maatregelen gelden voor de kortere termijn maar zijn ook gericht op behoud van de Friese kust in de toekomst. Daarbij spelen zaken als beheer en onderhoud ook mee. Het plan moet in het voorjaar van 2025 klaar zijn.  

Gebiedsplan: Lokale Konsulten 3 en 4 juli 

Om te komen tot plannen en ontwerpen met extra waarde betrekken we het gebied bij het uitwerken van het gebiedsplan. We organiseren hiervoor werkplaatsen en Lokale Konsulten. Tijdens de werkplaatsen gaan we met belangenorganisaties aan de slag met vragen als: welke maatregel kan waar? En zijn de suggesties uit gebiedsdocument uitvoerbaar?  

In de Lokale Konsulten op 3 en 4 juli praten we je graag bij over deze nieuwe fase in het project, wat met alle ideeën en kansen is gedaan en hoe we inwoners en organisaties betrekken bij het gebiedsplan. Ook vertellen we meer over de stand van zaken rondom de dijkverbetering. Alle organisaties die samen 1DYK vormen, gaan tijdens deze bijeenkomsten graag met je in gesprek. 

Je bent van harte welkom tussen 16.00 en 19.30 uur in: 

  • 3 juli: ’t Beerdhuus Sint Jacobiparochie 
  • 4 juli: Theaterkerk Nes 

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen