Archeologisch onderzoek & bodemonderzoek

25-06-2024
12 keer bekeken 0 reacties

Langs de dijk vindt deze zomer archeologisch onderzoek plaats. We doen dit buitendijks tussen Blije en Holwerd en bij de Peazemerlannen. Binnendijks onderzoeken we de dijk ten oosten van ’t Skoar, in Wierum, ten oosten van Wierum en in Peazens-Moddergat.

Op deze zes locaties doen we booronderzoek. We onderzoeken hierbij of resten, voorwerpen of andere sporen van menselijke aanwezigheid in het verleden in de bodem bewaard zijn gebleven. Zaken als aardewerk, vuursteen en verbrande leem kunnen een graadmeter zijn voor eventuele nederzettingen. 

Bodemonderzoek 

Op de dijk tussen Ternaard en Peazens-Moddergat doen we deze zomer bodemonderzoek. Hiermee onderzoeken we de samenstelling van de grond. Op basis hiervan kunnen we bepalen hoe sterk de huidige grond is. Daarnaast onderzoeken we of er langs de dijk verontreinigde grond aanwezig is. 

Als er verontreinigde grond aanwezig, voeren we deze tijdens de werkzaamheden af. 

Langs het traject Ternaard | Peazens-Moddergat doen we buitendijks boringen onder het zetsteen. Daarnaast onderzoeken we de bodem en het asfalt op de dijk. Nadat de boringen zijn afgerond, herstellen we de grond zodat de dijk niet beschadigt. 

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen