Terugblik ontwerpateliers Ternaard | Peazens-Moddergat

25-06-2024
17 keer bekeken 0 reacties

Voor de dijkverbetering Ternaard en Peazens-Moddergat werken we deze zomer toe naar een voorlopig ontwerp. Dit is een dijkontwerp inclusief koppelkansen zoals dijkopgangen en dijktrappen.

Voor de dorpen Wierum en Peazens-Moddergat zijn er in de maanden april en mei ontwerpateliers georganiseerd. Tijdens deze avonden gaven we een toelichting op de twee mogelijkheden voor het verbeteren van de dijk in beide dorpen. Aan de ontwerptafels werden de voor- en nadelen besproken. Zo werd met elkaar nagedacht over hoe de dijk past in het dorp. 

Behouden van gras op de dijk 

De ontwerpateliers zijn goed bezocht. Het overgrote deel van de deelnemers wil de dijk zoveel mogelijk houden zoals het nu is. Dat betekent met name het behoud van het gras op de dijk. Een andere mogelijkheid is om de zeezijde van de dijk te verruwen tot bovenaan de dijk. Hierdoor worden golven geremd en hoeft de dijk niet omhoog. Bij een dijk met grotendeel gras op het buitentalud moet dat wel. Dat betekent voor Wierum een verhoging van ongeveer 50 centimeter en voor Peazens-Moddergat ongeveer 70 centimeter. 

Uitwerken oplossing 

De komende tijd denkt Wetterskip Fryslân na over welke oplossing uitgewerkt wordt. Daarin nemen we de informatie uit de werkateliers mee. Maar ook de gevolgen van de dijkverbetering voor de natuur, de kosten, duurzaamheid en het beheer en onderhoud nemen we mee in de afweging. 

Dijkopgang, dijktrappen, voetpad en trailerhelling 

Tijdens de ontwerpateliers is ook gesproken over welke objecten op de dijk terug moeten komen en welke toegevoegd of verwijderd mogen worden. Denk bijvoorbeeld aan een extra dijkopgang bij Peazens-Moddergat, maar ook dijktrappen en een voetpad tussen het Garnalenfabriekje en het dorp. In Wierum is gesproken over een extra dijkopgang en het aanpassen van de trailerhelling. Ook zijn ideeën opgehaald over de aanvoerroutes voor de benodigde materialen voor de realisatie van de dijkverbetering. 

Wil je meer weten? Loop dan binnen tijdens onze inloopmomenten op de woensdagmiddag in de even weken. We zijn dan van 13.00 tot 16.00 uur in het Garnalenfabriekje in Peazens-Moddergat. 

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen