Herstelwerkzaamheden rijshouten dammen bij Wierum gaan van start

20-06-2024
251 keer bekeken 0 reacties

Rijkswaterstaat start vanaf 15 juli met het herstel van rijshouten dammen in de kwelder bij Wierum. De werkzaamheden worden uitgevoerd door aannemer Van Aalsburg, die gespecialiseerd is in het aanbrengen en onderhouden van deze dammen.

De herstelde dammen moeten ervoor zorgen dat de golven worden gebroken, zodat de kwelderrand niet verder afslaat. Dit is nodig om het verval en het kleiner worden van de kwelder tegen te gaan. De beslissing om ten behoeve van natuurdoelen deze werkzaamheden uit te voeren is mede tot stand gekomen door de acties van de dorpsbewoners van Wierum via de Werkgroep Red de kwelder. 

Start werkzaamheden 

Na een periode van plannen maken en het verkrijgen van vergunningen is het nu tijd om de werkzaamheden uit te voeren. Vanaf 15 juli, aan het einde van het broedseizoen, starten de herstelwerkzaamheden aan de rijshouten dammen. De werkzaamheden duren ongeveer vier weken. Tijdens de werkzaamheden plaatst aannemer Van Aalsburg houten palen in de grond. De ruimte tussen de palen wordt opgevuld met vulhout (naaldhout), met een draad daar stevig overheen gebonden. Zo ontstaan er weer rijshouten dammen in perfecte staat. Met een team van 5 tot 10 personen wordt ruim 2 kilometer aan dammen geplaatst. De dorpsbewoners worden via een nog te ontvangen brief verder ge├»nformeerd over de exacte planning en details van de werkzaamheden. Tijdens een aankomende Lokale Konsulten op donderdag 4 juli van 16.00 tot 19.30 uur in de Theaterkerk in Nes is er de gelegenheid om vragen aan Rijkswaterstaat te stellen over de herstelwerkzaamheden.  

Vanwege de veiligheid is het werkgebied in de kwelder tijdens de herstelwerkzaamheden niet toegankelijk voor het publiek. Ook is het niet toegestaan voor toeschouwers om zich binnen het draaibereik van vrachtwagens en de (wad)kraan te bevinden. 

Rijshouten dammen 

In onder andere het Waddengebied is het aanbrengen van rijshouten dammen al van oudsher een beproefde methode op kwelders en andere buitendijkse gebieden. Rijshouten dammen beschermen tegen afslag en kusterosie, en werden ook gebruikt voor het aanwinnen van land. Door onder andere bezuinigingen en overdracht van eigendom en verantwoordelijkheden liep het onderhoud en het behouden van rijshouten dammen vanaf de tweede helft van de vorige eeuw terug. Voor de rijshouten dammen die het betrof betekende dit een verslechtering van de staat en uiteindelijk verval. 

Wierum 

De gevolgen van dit verval zijn in de kwelder bij het dorp Wierum duidelijk zichtbaar. Omdat de zee vrij spel kreeg, sloeg de kwelder geleidelijk af en werd deze steeds kleiner. Bij de bewoners van het dorp Wierum, die een lange en betrokken band hebben met kwelder, Waddenzee en natuur, leidde dit tot zorgen over het voortbestaan van de kwelder. Er ontstond een burgerinitiatief in de vorm van werkgroep Red de Kwelder. Ook werd er een petitie gestart die vervolgens aan de stuurgroep 1DYK werd aangeboden. Met succes! De oproep en zorgen van de dorpsbewoners vonden gehoor bij de stuurgroep, waarop Rijkswaterstaat (als lid van de stuurgroep) besloot om de rijshouten dammen te herstellen. 

Zodra de rijshouten dammen hersteld zijn, worden de golven van de zee weer gebroken, waardoor de kwelder niet verder afslaat. Dit is belangrijk voor vogels, omdat er langs de Waddenkust niet veel gebieden zijn waar vogels voedsel kunnen vinden en kunnen rusten bij hoogwater. Door de herstelwerkzaamheden blijft de kwelder bij Wierum ook in de toekomst bestaan. 

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen