3 & 4 juli: Lokale Konsulten gebiedsplan 1DYK

13-06-2024
32 keer bekeken 0 reacties

Graag nodigen we je uit om langs te komen tijdens één van de Lokale Konsulten voor het gebiedsplan van 1DYK. Tijdens deze inloopmomenten vertellen we je graag hoe we komen tot een gebiedsplan voor Koehool Lauwersmeer.

Op woensdag 3 of donderdag 4 juli ben je tussen 16.00 en 19.30 uur van harte welkom in ‘t Beerdhuus in Sint Jacobiparochie (3 juli) of de Theaterkerk in Nes (4 juli).

Waar gaat het over?
Onder de naam 1DYK werken we al enkele jaren samen aan de ontwikkeling van de Friese Waddenkust. Tussen Koehool en Lauwersmeer verbeteren we de dijk, herstellen we de natuur en verrijken we het gebied. Zo kunnen we ook in de toekomst in het gebied blijven wonen, werken en leven. De motor voor de samenwerking is de verbetering van de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer.

Wat hebben wij gedaan met jouw kansen en ideeën?
In de verkenning voor de dijkverbetering hebben we inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd om met ideeën, kansen en opgaven te komen. In november 2021 heeft het algemeen bestuur (AB) van Wetterskip Fryslân het voorkeursalternatief voor het verbeteren van de dijk vastgesteld. Er is afgesproken dat de opgehaalde ideeën en kansen waar mogelijk een plek krijgen bij het uitwerken van de plannen voor de dijk. Maar ook dat we daarbij kijken naar hoe we het gebied op de verschillende thema’s, zoals natuur, landbouw en brede welvaart, kunnen versterken.

Van gebiedsdocument naar gebiedsplan
Een gezamenlijke koers voor de ontwikkeling van het gebied is vastgelegd in een gebiedsdocument. Dit jaar werken we dat uit tot een gebiedsplan. Hierin komen de maatregelen en projecten voor het gebied tussen Koehool en Lauwersmeer om de natuur te herstellen en het gebied te verrijken. Uiteindelijk moet er begin 2025 een door de 1DYK partners goedgekeurd plan liggen. Daarom moeten we keuzes maken. Wat kan op welke plek en waar kunnen we projecten combineren?

3 & 4 juli: Lokale Konsulten
Op woensdag 3 en donderdag 4 juli organiseren we een Lokaal Konsult. Tijdens deze inloopmomenten gaan we graag met je in gesprek over wat we met alle ideeën en kansen hebben gedaan, hoe we willen komen tot een gebiedsplan en hoe inwoners en organisatie daarbij betrokken worden. Ook praten wij je graag bij over de stand van zaken rondom de dijkverbetering. Alle organisaties die samen 1DYK vormen, gaan tijdens deze bijeenkomsten graag met je in gesprek. Je bent van harte welkom tussen 16.00 en 19.30 uur. Opgeven is niet nodig.

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen