Op paad lâns it waad 

11-03-2024
29 keer bekeken 0 reacties

Fietsend genieten van Werelderfgoed Waddenzee. Als het aan projectleider Jos Bosma ligt, kan dat als de dijkverbetering tussen Koehool en Lauwersmeer is afgerond. Sinds 2021 werkt hij in opdracht van de gemeenten Waadhoeke, Noardeast-Fryslân en Harlingen aan het beter toegankelijk maken van de dijk.

Dit gebeurt met het project ‘Op paad lâns it waad’. Het project richt zich op fietsers, wandelaars en mensen in een scootmobiel of rolstoel die het Friese Wad willen beleven. 

Het project ‘Op paad lâns it Waad’ is opgeknipt in twee fasen. De eerste fase, tussen Harlingen en Koehool is bijna gereed. Jos: “We hebben daar onder andere vijf dijktrappen gerealiseerd, bij de Stenen Man in Harlingen een Waddentribune aangelegd, een deel van de buitenkant van de dijk toegankelijk gemaakt voor fietsers  en twee Toeristische Overstapplaatsen (TOP) ingericht.  We werken nu aan de realisatie van twee natuurbeleefplekken en onderzoeken of we het strand van Harlingen toegankelijk kunnen maken voor mensen in een rolstoel.” 

De tweede fase van het project is het onderdeel Koehool – Lauwersmeer. Binnen 1DYK kijken de verschillende betrokkens partners welke mogelijkheden er zijn voor ‘Op paad lâns it Waad’. Jos: “Dorpsbelangen, Recreatieschap Marrekrite en Stichting Ongehinderd betrekken we hierbij. De Stichting Ongehinderd denkt mee over hoe we de dijk toegankelijker kunnen maken voor iedereen. Met elkaar zoeken we naar een balans. Op sommige plekken langs de dijk is het nu al erg druk. We moeten goed kijken hoe we daar invulling kunnen geven aan de plannen. Dat geldt ook voor het behoud van de natuurwaarden in combinatie met recreatie.”  

Uitgangspunt van het project is het stimuleren van de brede welvaart. Jos: “We willen een impuls geven aan de lokale economie en het goed doen voor de inwoners en de natuur. Hoe mooi zou het zijn als we in toekomst allemaal, zonder obstakels en zonder te verstoren, kunnen genieten van de unieke Werelderfgoed Waddenzee?.” 

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen