Gebiedsplan 1DYK: Natuur hersteld en gebied verrijkt

11-03-2024
11 keer bekeken 0 reacties

Onder de naam 1DYK werken we samen aan de ontwikkeling van de Friese Waddenkust. Tussen Koehool en het Lauwersmeer verbeteren we de dijk, herstellen we de natuur en verrijken we het gebied. Zo kunnen we ook in de toekomst in de gebied blijven wonen, werken en leven.

De motor voor de samenwerking is de verbetering van de Waddenzeedijk tussen Koehool en Lauwersmeer, over een lengte van 47 kilometer. In de verkenning voor de dijkverbetering hebben we inwoners, ondernemers en organisaties gevraagd om met ideeën, kansen en opgaven te komen.  

Gebiedsplan 

In november 2021 heeft het Algemeen Bestuur (AB) van Wetterskip Fryslân het voorkeursalternatief voor het verbeteren van de dijk vastgesteld. Er is afgesproken dat de opgehaalde ideeën en kansen waar mogelijk een plek krijgen bij het uitwerken van de plannen voor de dijk.  

In december 2022 is hiervoor het Gebiedsdocument Koehool – Lauwersmeer opgeleverd. De initiatieven en opgaven uit het gebiedsdocument werken we uit in een gebiedsplan (ook wel integraal inrichtingsplan genoemd). Dit plan moet in het voorjaar van 2025 gereed zijn. In het plan staat welke initiatieven meegaan in het vergunningentraject. Een aantal initiatieven nemen we nu al mee in het ontwerp van de nieuwe dijk. 

In gesprek 

Met de betrokken inwoners, ondernemers en organisaties in het gebied gaan we in gesprek over hoe we de kansen uit het gebiedsdocument kunnen verzilveren. Zodat we samen de dijk kunnen verbeteren, de natuur herstellen en het gebied verrijken. 

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen