Vogel- en dierenonderzoek langs de dijk 

11-03-2024
15 keer bekeken 0 reacties

In de vorige nieuwsbrief vertelden we over het vleermuizen- en vogelonderzoek langs de dijk. Dit voorjaar starten een aantal aanvullende onderzoeken. Deze richten zich onder andere op de huismus en de waterspitsmuis.

Onderzoeksbureau ATKB onderzoekt geschikte oevers en sloten voor de waterspitsmuis. Het onderzoek naar de huismus richt zich op de nestplaatsen en het leefgebied. Op het deel Ternaard | Peazens-Moddergat vindt onderzoek plaats naar beschermde nestplaatsen van de gierzwaluw, de boerenzwaluw en de huiszwaluw. De onderzoeken naar vleermuizen en vogels zoals de buizerd, torenvalk en kerkuil krijgen dit voorjaar een vervolg.

In februari is voor deze vleermuizen en vogelsoorten een nesten- en holtecheck gedaan. Op basis daarvan kijken we nu naar de verblijfplaatsen en vliegroutes. De onderzoeken starten in april en duren tot aan het najaar van 2024. Het onderzoek naar vleermuizen en gierzwaluwen vindt deels ’s nachts plaats. Onderzoekers zullen met zaklampen in de omgeving van de dijk aanwezig zijn. Omwonenden worden hierover nader geïnformeerd. Vragen over het onderzoek? Mail dan met waddenzeekust@wetterskipfryslan.nl  

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen