Herstel van de kwelder bij Wierum

15-12-2023
283 keer bekeken 1 reacties

Rijkswaterstaat gaat zo snel mogelijk beginnen met herstellen van de kwelder bij Wierum. Mede naar aanleiding van de actie van de Werkgroep De Kromme Horne / Red de kwelder hebben we besloten om ten behoeve van natuurdoelen eerder aan de slag te gaan met de werkzaamheden aan de kwelder.

Binnen 1DYK werken we samen aan het verbeteren van de dijk, het herstellen van de natuur en het verrijken van het gebied. Zo kunnen we ook in de toekomst veilig wonen, werken en leven in dit gebied. Dit gebeurt samen met de omliggende dorpen. We hebben in dit verband lokale initiatieven geïnventariseerd. De bescherming van de kwelder bij Wierum is zo’n initiatief. De definitieve keuze welke initiatieven ontwikkeld gaan worden vindt later plaats.
 
Onderzoek en plannen

Namens de Programmatische Aanpak Grote Wateren (PAGW) presenteerde Rijkswaterstaat op 7 oktober, samen met de ingeschakelde ingenieursbureaus Arcadis en Artemisia-kwelderonderzoek, de herstelplannen aan de werkgroep en Dorpsbelang Wierum. Na uitgebreid veldonderzoek zijn er diverse alternatieven ontwikkeld om de kwelder te behouden.

Rijshouten dammen

Rijkswaterstaat heeft gekozen voor de variant waarbij de oude rijshoutdammen in ere hersteld zullen worden. Deze rijshouten dammen worden sinds de jaren zeventig niet meer onderhouden. Nieuwe dammen moeten ervoor zorgen dat de golven worden gebroken waardoor de kwelderrand niet verder afkalft. Zo wordt het verval tot staan gebracht en blijft de kwelder als natuurgebied behouden. Rijkswaterstaat zet alles op alles om in 2024 zo snel mogelijk over te gaan tot de realisatie van het gekozen ontwerp met rijshoutendammen.

Aantrekkelijk voor vogels

De komende maanden overleggen de werkgroep, het Wetterskip, Rijkswaterstaat, de provincie, de gemeente en Vogelbescherming hoe de kwelder beter ingericht kan worden ten behoeve van de natuur. Op dit moment is de kwelder bovendien verre van fraai door de rondslingerende stenen van de deels vergane zomerkade.

Bovendien zijn er ideeën om de kwelder aantrekkelijker en rustiger te maken voor vogels. Dit is belangrijk omdat er langs de Waddenkust niet veel gebieden voor vogels zijn om voedsel te vinden en te rusten bij hoogwater.

Met dank aan Dorpsbelang Wierum en Werkgroep De Kromme Horne / Red de kwelder (www.reddekwelder.nl)

Te zien op de afbeelding: de nieuwe rijshoutendammen breken de golven en stoppen het afkalven van de kwelder.

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Rob Veerhuis

25-02-24 om 20:29

Goed nieuws! Voorkomt verdere achteruitgang. Behalve het behoud van de bestaande kwelder als gebied voor vogels bij hoogwater, kan door de vernieuwde rijshout dammen de bodem meestijgen met de zeespiegel en voedsel voor vogels bereijkbaar blijven.

Sinds 1970 is 2/3 weggeslagen, ook verder naar het oosten. Door de aanleg van de Lauwersmeerdam is de stroming (opkomend en afgaand tij) vlak langs de dijk komen te liggen. Waarom niet ook, zoals vroeger, meer naar het oosten nog een aantal rijshout dammen? Daarmee voorkom je dat het opkomende water, achter de nieuwe dammen om, een nieuwe geul uitslijt.     

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen