Peazens-Moddergat: het verhaal van de dijk

15-12-2023
135 keer bekeken 0 reacties

Hoe zijn drie oude panden in Peazens-Moddergat met elkaar te verbinden? En hoe zijn zo win-winsituaties te creëren? Het zijn vragen waar de Stichting Musea Noardeast Fryslân (SMNEF) zich de afgelopen tijd samen met omwonenden en andere betrokken partijen over heeft gebogen.

De rode draad is inmiddels bepaald: de dijk. De panden waar het om gaat, zijn museum ’t Fiskerhúske, de garnalenfabriek en de boerderij van de familie Zwart. De eerste twee zijn al lange tijd in eigendom van de stichting, de boerderij is daar in 2019 door middel van een legaat bijgekomen (dhr. Zwart heeft de boerderij nagelaten aan het bestuur van de Stichting Musea Noardeast Fryslân). “Alle drie panden hebben iets speciaals”, zegt Hans Groeneweg, directeur-conservator van de SMNEF. “Ook al lijken ze in eerste instantie niets met elkaar te maken te hebben, wij willen ze toch op een mooie, logische manier met elkaar verbinden. Zo willen we hier een plek creëren waarvan mensen zeggen: daar móét je geweest zijn.” 

‘De dijk’ als verbindend verhaal 

Geïnspireerd door de dijkverbetering is als verbindend verhaal gekozen voor ‘de dijk’. Groeneweg: “Zowel het museum, de fabriek als de boerderij vertellen iets over het leven langs een waterkering. Daarnaast leggen we zo de link met de bijzondere omgeving: de Waddenzee als werelderfgoed en het landschap dat herinnert aan de strijd tegen het water.” Aan de hand van het verhaal wil de stichting het gebied aantrekkelijker maken voor bezoekers, bijvoorbeeld met wandelroutes langs interessante locaties. Maar er is nog veel meer winst te behalen, legt Groeneweg uit. “Het is een verhaal dat volop mogelijkheden biedt voor onder andere tentoonstellingen, lezingen en evenementen. Dat is niet alleen leuk voor recreanten, maar ook voor scholieren en omwonenden. Bovendien kunnen de fabriek en de boerderij dienstdoen als vergader- en verzamelplekken. Er liggen hier allerlei kansen.” 

‘Praatplaat’ 

Van groot belang vindt de stichting het dat er voor alles genoeg draagvlak is onder inwoners van het dorp. Om makkelijker met hen en (potentiële) partners over het initiatief te communiceren, is dit najaar met hulp van een architect een verbeelding gemaakt. Deze ‘praatplaat’ is een tekening waarop de meeste wensen zijn ingetekend. “De ‘praatplaat’ helpt ons onder meer om onze plannen goed af te stemmen met Dorpsbelang Peazens-Moddergat, Wetterskip Fryslân, It Fryske Gea, de provincie en de gemeente Noardeast-Fryslân. Met het waterschap moeten wij bijvoorbeeld nadenken over opgangen en dijktrappen. En met de gemeente bespreken we hoe de openbare ruimte het beste is in te richten voor routing, informatievoorziening en parkeergelegenheid”, aldus Groeneweg.  

Projectplan 

Momenteel houdt de stichting zich bezig met de volgende stap: het opstellen van een projectplan. Naar verwachting is dat komend voorjaar af. Groeneweg: “Met het projectplan kunnen wij fondsen aanschrijven en subsidies aanvragen. Weten we wat ons budget is, dan weten we ook in hoeverre onze plannen echt uit te voeren zijn. Ondertussen blijven wij steeds alles afstemmen met betrokken partijen. Zo zitten we elkaar niet in de weg, maar kunnen we juist effectief samenwerken. Het is een meerjarig traject, dit initiatief; aan het einde van de rit ligt er vast een prachtig resultaat.” 

Afbeeldingen

Reageren

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen