Wetterskip Fryslân laat effect kweldergras op golfkracht onderzoeken in Deltagoot

19-09-2023
7 keer bekeken 0 reacties

Wetterskip Fryslân onderzoekt het effect van kweldergras en voorland op de kracht van golven die de dijk bereiken, waardoor de dijk mogelijk minder ruimte nodig heeft. Dit doet het waterschap in samenwerking met kennisinstituut Deltares, Universiteit Twente en TU Delft.

In september haalt Wetterskip Fryslân hiervoor blokken grond uit de buitendijkse kwelder ten oosten van Peazens-Moddergat.

De grond wordt naar de Deltagoot in Delft gebracht voor onderzoek. Kwelders begroeid met zeekweek, een blauwgrijze grassoort, kunnen een belangrijke bijdrage leveren aan de waterkerende functie van de dijk. In de Deltagoot wordt met extreme golven een superstorm nagebootst, waarbij het golfdempende effect van de kweldervegetatie wordt gemeten.  

Afbeeldingen

Reageren

Reacties

Velden met een * zijn verplicht.

Anti spam controle *

We gebruiken CAPTCHA als controlemiddel om spam tegen te houden. Vink de checkbox aan om door te gaan. Mogelijk wordt er gevraagd om bepaalde afbeeldingen te selecteren.
 
Een momentje...

0  reacties

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen