Jongerenraad

voor de toekomst zijn ingrijpende keuzes nodig in het waterbeheer

De zeespiegel stijgt en overlast door extreme hoosbuien en droogte komen steeds vaker voor. De keuzes van nu gaan over de toekomst en hebben impact op de volgende generaties. Daarom willen we jou erbij betrekken!

Meer weten 

Beslis mee 
over de toekomst

Beslis mee over de toekomst, verbreed je netwerk én doe leuke activiteiten en borrels met andere jongeren. Meld je aan voor de jongerenraad!
 

Meer weten 

 

Bekijk de video 

ZIEN WIJ JOU binnenkort?

 

{"tabBasic":{"type":"events","urlProtocol":"http://","useUpdatesFilter":false,"documentsDisplayType":"folders","twitterType":"username","twitterDisplayHeight":"800","listIcon":"icon-folder","topn":"2","orderBy":"contentPage_dateVisible DESC","targetBlank":true,"personaliseItems":false,"followingOnly":false,"autoHide":false,"showOnlyFollowedUsers":false,"showOnlyFollowingUsers":false,"autoRefresh":false},"pageFilter":{"usePageFilter":true,"pages":"254596"},"layout":{"showDescription":true,"showDescriptionInList":false,"showEventDescription":false,"showEventImage":false,"showAuthor":true,"showUpdater":false,"showMore":false,"showUserOccupation":false,"showUserExpertise":false,"showUserOrganization":false,"showUserMemo":false,"showDate":true,"showImages":false,"carouselCount":"3","carouselShowImages":true,"carouselSlideshow":false,"carouselAutoPlay":false,"carouselDelay":"4000"},"options":{"showAge":false,"showPastItems":true,"showItemsPer":"month"}}

 

 

HOE werkt het?

De jongerenraad geeft een stem aan de toekomst, door het dagelijks bestuur te adviseren. Een paar keer per jaar geef je dus advies over de toekomst van het waterwerk. Je stelt daarbij vooral de vraag: houdt het waterschap wel genoeg rekening met de gevolgen voor de toekomst?

 

 

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen