Wat staat er op de planning?

Inwerken

10-07-2023 0 reacties

Begin

01-11-2023 om 00:00

Einde

02-01-2024 om 00:00

Maximaal aantal aanmeldingen bereikt, je kunt je niet meer aanmelden.

Locatie

We starten in november en december met het inwerkprogramma. Zit je in onze jongerenraad, dan ga je mee met leuke excursies en leer je stukje bij beetje meer over elkaar, ons waterwerk en de onderwerpen waarover je gevraagd en ongevraagd gaat adviseren.

0  reacties

Contact

Algemeen: 058 292 22 22
Persvragen 058 203 06 06

Bezoekadres
Fryslânplein 3
8914 BZ Leeuwarden

www.wetterskipfryslan.nl

Overige contactinformatie

 

 

            

Cookie-instellingen